Bokningsregler - stugan Dalahästen

 

Vem är ansvarig?

  • Magnus Jansson på telefon +46 70 745 34 56
  • Daniel Ramström på telefon +46 70 597 66 64

Som ägare är vi skyldiga att:

  • Förse Er med en bekräftelse på Er bokning via e-post

  • Att i god tid förse Er med uppgift om var nyckeln kan hämtas och återlämnas

  • Stugan stämmer med vår beskrivning

  • Ni informeras om alla väsentliga förändringar som rör Er bokning

När blir min bokning bindande?

Betalning av handpenning (eller hela hyran) fungerar som godkännande av avtal och villkor för Er bokning och är bindande.

När skall jag betala?

Bokning mer är 45 dagar före tillträdesdag: Anmälningsavgiften är 20 % av veckohyran för bokad vecka. Anmälningsavgiften skall vara oss tillhanda 10 dagar från bokningstillfället, och räknas av från hyran. Resterande hyra betalas senast 45 dagar före avtalad ankomstdag.

Bokning mindre än 45 dagar före ankomst: Hela hyran ska vara oss tillhanda inom 3 bankdagar från bokningstillfället, med andra ord omedelbar full betalning. Betalning görs till av ägarna angivet konto. Vid betalning ange alltid Ert namn och bokad vecka. Ta med bokningsbekräftelse vid ankomst och nyckelutlämning. Hyran skall alltid betalas innan tillträde.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Betalningspåminnelse skickas inte ut på anmälningsavgiften. Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikvid i tid räknas det som en avbokning från Er sida och då gäller reglerna för avbokning. Ingen automatisk påminnelse skickas för utebliven slutlikvid. Om slutlikvid inte har erhållits i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller. Hyresgästen kontaktas innan avbokningen verkställs.

Vistelsen

I stughyran ingår inte sänglinne, handdukar, toalett- och hushållspapper. Tänk på att ta med detta. I normala fall finns vissa skafferivaror, kryddor, hand- & maskindiskmedel m.m. i stugan. Vi hoppas att alla våra gäster kan respektera att som regel aldrig använda mer än vad som lämnas kvar till nästa gäst. Det som tar slut fylls på, då kommer alla gäster att anlända med ett leende och lämna stugan med gott samvete.

Tillträde och avresetider

  • Gästen disponerar stugan från kl.15.00 avtalad ankomstdag till avtalad avsyningstid på avresedagen, dock senast kl.12.00.

Ordningsregler

Olyckor i och runt stugan som resulterat i skador på stuga eller inventarier meddelas stugvärden/ ägarna snarast för att gemensamt komma överens om hur skador ska åtgärdas.

Städning av stugan

Rengöringsutrustning och vissa rengöringsmedel finns i stugan. All städning ska ske enligt de städinstruktioner som finns i stugpärmen.

Vad gäller om jag vill avboka?

Ni avbokar skriftligen till oss via mail. Vi är även skyldiga att skriftligen bekräfta Er avbokning via mail. Om avbokning sker 45 dagar eller mer före avtalad ankomst, återbetalas all betalning utöver anmälningsavgiften om 20 % dvs. max 80 % av totala hyran. Detta om full betalning erlagts i förtid. Vid avbokning mindre än 45 dagar före avtalad ankomst, återbetalas ej hyran. Om stugan kan hyras ut till annat sällskap återbetalas allt utöver anmälningsavgiften om 20 %.

Vad har jag för rättigheter?

Om Ni har klagomål rörande föregående slutstädning skall Ni framföra dem till Stugvärden snarast möjligt (senast kl.12 dagen efter tillträde). Fel som uppstår under vistelsen, ska Ni anmäla senast dagen efter det inträffade så att vi får möjlighet att rätta till det. I annat fall bortfaller Er rätt att påtala felet.

Vad har jag för skyldigheter?

Minst två personer över 25 år måste vara boende i stugan under hela den bokade vistelsen. Ni måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Ni är fullt ut ansvarig och betalningsskyldig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier genom att Ni eller någon i Ert sällskap varit vårdslös.

Ni får inte använda boendet till annat än fritidsändamål. Om Ni blir fler än vad Ni angav vid bokningstillfället ska detta meddelas innan ankomst. Stugan ska städas ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna i stugpärmen.

Tid för avsyning erhålls vid ankomst och avsyningen sker av anlitad stugvärd, kontaktuppgifter finns i stugpärmen. Vid bristande städning eller skador på stugan står Ni som ansvarig för eventuella reparations/städavgifter på mellan 2000-5000 kr.

Stugan är rök- & husdjursfri. Överträdelse av detta medför en extra städavgift för Er som hyresgäst på mellan 2000-5000 kr. Ni måste lämna igen samtliga nycklar till stugan vid avresa. Om Ni glömmer detta eller har förlorat nyckel debiteras 2000 kr för byte av låskolvar.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken Ni eller vi kunnat förutse eller påverka. Full återbetalning sker i detta fall.